ČeskyEnglish
Západočeská univerzita v Plzni

Vyhledávání informací

Řešitel

Ing. Hoidekr Jan  <hoidekr@kky.zcu.cz>

Schéma

Information retrieval neboli automatické vyhledávání informací je obsáhlá úloha zahrnující několik oborů z oblastí ukládání, analýzy a vyhledávání v datech. Základní úloha je uložení dokumentů a v nich následné vyhledání odpovědi na dotaz položený uživatelem. Cílem je tedy správná sémantická interpretace obsahu dokumentů. Dokumentem je myšlena základní jednotka textu, která je systémem zpracovaná a lze v ní vyhledávat. Rozsah jednotlivých dokumentů závisí na konkrétní úloze. Může o celá literární díla, webové stránky, novinové články až po nejmenší jednotky jako odstavec a samostatná věta. Výsledkem vyhledávání není jeden dokument, ale množina dokumentů týkající se tématu, který je vyjádřen uživatelským dotazem. Další úlohy z oblasti Information retrieval jsou kategorizace dokumentů, sdružování podobných dokumentů, segmentace a sumarizace textu.