ČeskyEnglish
Západočeská univerzita v Plzni

Ukázky syntézy znakového jazyka

Ukázka výstupu systému syntézy znakové řeči. Systém syntézy vytváří plynulou animaci postavy podle libovolného vstupního textu. V současné době systém využívá slovník z oblasti informačních hlášeních na vlakovém nádraží. Převod vstupního textu do animace je založen na řetězení předem vytvořených znaků českého znakového jazyka v symbolickém zápisu. Zápis těchto izolovaných znaků je proveden pomocí "editoru znakové řeči", který je také vyvíjen na Katedře kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Animace znaků obsahuje také kromě pohybu rukou také syntézu artikulace úst. Tato artikulace je vytvořena systémem Mluvíci hlava, viz další ukázky.