ČeskyEnglish
Západočeská univerzita v Plzni

Syntéza znakového jazyka

Aplikace syntézy

Je mnoho aplikací technologie syntézy znakové řeči, snad jednou z nejpopulárnějších je idea úplné nahrazení tlumočníka počítačem. Počítač by tak zprostředkoval komunikaci mezi slyšícím a neslyšícím. Další aplikací je zprostředkování obsahu novin, televize, internetu apod., neboť většina neslyšících má problémy se čtením psaného textu.

Filmová ukázka - 1,68 MB 400x320 [MOV] Počítačová animace Britské znakové řeči, projekt ViSiCAST