ČeskyEnglish
Západočeská univerzita v Plzni

Rozpoznávání emocí z výrazu v obličeji

Řešitelka

Ing. Jana Trojanová <trojana@kky.zcu.cz>

Rozpoznávání emocí z výrazu v obličeji

Při každodenní komunikaci s lidmi používáme mimo mluveného slova i výraz naší tváře vyjadřující náš vnitřní stav. Dle studie Alberat Mehrabiana je výraz v obličeji významnější než informace obsažená v promluvě. Stejná informace vyslovená s různým výrazem ve tváři může mít naprosto jiný význam. Chceme-li efektivně komunikovat s počítačem, potřebujeme aby byl schopen rozpoznat náš výraz.

V roce 1971 Paul Ekman a S.Friesenem vydali publikaci popisující výraz obličeje pro šest základních emocí (radost, smutek, překvapení, strach, znechucení a hněv). Tato práce byla v roce 1978 rozšířena o elementární popis výrazů obličeje (Facial action coding system - FACS). V práci jsou definované tzv. akční jednotky (actional unit AU) popisující pohyb jednotlivých obličejových svalů. Díky kombinaci AU jednotek můžeme definovat velké množství výrazů obličeje. Proto není překvapením, že se FACS stal základem pro většinu FER systémů.

Typický systém pro rozpoznávání emocí z výrazu (FER) se skládá ze dvou částí. První část se zabývá popisem výrazu obličeje, druhá část jeho klasifikací.

Abychom byli schopni obličej popsat musíme ho v obraze nejprve nalézt. Na výběr máme ze dvou možností. Buďto nalezneme obličej v každém snímku pomocí detektoru (např. Viola and Jones detektor.), nebo nalezneme obličej v prvním snímku a poté sledujeme obličej pomocí tracking algoritmu.

Pokud jsme úspěšně nalezli obličej, můžeme přistoupit k jeho popisu (často referovaný jako extrakce příznaků). Příznaky reprezentují významné body na obličeji jako je obočí, oči a rty.

Máme-li k dispozici popis obličeje, můžeme provést jeho klasifikaci. Výraz obličeje může být popsán jako rozpoznaná akční jednotka nebo přímo emoce.