ČeskyEnglish
Západočeská univerzita v Plzni

Ocenění

LIPS 2008 - Visual Speech Synthesis Challenge

Cena za první místo "Golden Lips Award for Intelligibility" v soutěži mluvících hlav za nejsrozumitelnější systém syntézy vizuální řeči.

Odkaz: LIPS 2008

CLEF 2006, 2007

Systém pro vyhledávání informací vyvinutý na našem pracovišti vyhrál dvakrát po sobě (2006, 2007) v soutěži vyhledávání v řečových datech, pořádané v rámci kampaně CLEF (Cross-Language Evaluation Forum), sekce Cross-Language Speech Retrieval, podsekce Czech task. Náš tým je historicky jediným vítězem uvedené úlohy, která byla vypsána právě jen v letech 2006 a 2007.

Odkazy: CLEF, CLEF 2007

NLP Tools Contest

Kvalita strojovém překladu do datově chudého jazyka byla ověřena na soutěži NLP Tools Contest (konference ICON 2008) ve strojovém překladu z angličtiny do hindštiny, kde se tým spoluřešitelského pracoviště umístil na druhém místě.

Odkaz: ICON 2008