ČeskyEnglish
Západočeská univerzita v Plzni

O projektu

Začátek projektu:

1.7.2004

Konec projektu:

31.12.2008

Číslo projektu:

1ET101470416

Co znamená MUSSLAP?

logo musslap

MUSSLAP je akronym z anglického názvu Multimodal Human Speech and Sign Language Processing for Human-Machine Communication v českém překladu pak znamená Multimodální zpracování lidské znakové a mluvené řeči počítačem pro komunikaci člověk-stroj.

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit systémy používající rozpoznávání mluvené řeči rozpoznáváním vizuálním a na výsledek aplikovat metody vyhledávání informací. Multimodální audio-vizuální rozpoznávání bude aplikováno na úlohu rozpoznávání znakové řeči a na podporu vyhledávání informací z video a audio nahrávek. Při rozpoznávání se řeší tři dílčí úlohy: audio rozpoznávání spojité mluvené řeči, vizuální rozpoznávání mluvené řeči a spojení či kombinace audio-vizuálních metod (klasifikátorů). V případě znakové řeči je cílem i syntéza znakové řeči počítačem a překlad znakové řeči do mluveného slova. Metody rozpoznávání jsou následovány metodami vyhledávání informace pro identifikaci obsahu rozpravy i z nepřesně rozpoznané posloupnosti slov. V úlohách překladu jsou uplatněny metody komputační lingvistiky.