ČeskyEnglish
Západočeská univerzita v Plzni

Členové týmu

Řešitel projektu

Doc. Ing. Müller Luděk, Ph.D.  <muller@kky.zcu.cz>

- koordinátor projektu

Vědeckovýzkumní pracovníci

Ing. Železný Miloš, Ph.D.  <zelezny@kky.zcu.cz>

 

Ing. Krňoul Zdeněk, Ph.D.  <zdkrnoul@kky.zcu.cz>

- vizuální syntéza znakové řeči

Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.  <jmatouse@kky.zcu.cz>

- audio syntéza

Ing. Campr Pavel <campr@kky.zcu.cz>

- vizuální rozpoznávání znakové řeči a gest

Ing. Hoidekr Jan  <hoidekr@kky.zcu.cz>

- jazykové modely

Ing. Kanis Jakub  <jkanis@kky.zcu.cz>

- překlad do znakového jazyka

Ing. Marek Hrúz  <hoidekr@kky.zcu.cz>

- jazykové modely

Ing. Trmal Jan  <jtrmal@kky.zcu.cz>

 

Ing. Zelinka Jan  <zelinka@kky.zcu.cz>

- klasifikace a kombinace audio-vizuálních příznaků

Doktorandi

Ing. Jana Trojanová

- detekce emočních stavů z vizuálních příznaků

Ing. Zbyněk Zajíc

- adaptace akustického modelu pro rozpoznávání řeči

Diplomanti

Ing. Ferschmann Jakub

- editor slov pro syntézu znakového jazyka, webové stránky projektu

Spolupracující pracoviště v Praze

Ústav formální a aplikované lingvistiky, jeden z ústavů MFF UK. Ústav se zabývá komputační lingvistikou, což je zpracování přirozeného jazyka (v psané i mluvené podobě) počítači. Důraz je kladen na několikaúrovňovou analýzu textového korpusu češtiny.

RNDr. Zeman Daniel, Ph.D.  <daniel.zeman@mff.cuni.cz>

- spoluřešitel (toho času na stáži v Maryland, USA)

Mgr. Klimeš Václav  <vaclav.klimes@mff.cuni.cz>

Mgr. Semecký Jiří  <jiri.semecky@mff.cuni.cz>

Cetkovský Martin

Křížková Marie  <marie.krizkova@mff.cuni.cz>

- administrativa