ČeskyEnglish
Západočeská univerzita v Plzni

Zápis znakové řeči

Zápis znakové řeči

Pro automatickou syntézu znakové řeči je třeba znát prostorovou podobu jednotlivých znaků Českého znakového jazyka. Pro zápis těchto znaků v podobě, které "porozumí" počítač slouží program SignEditor, který byl vyvinut v rámci tohoto projektu. Tento program umožňuje prohlížení, zápis a editaci znaků v symbolické notaci HAMNOSYS (Hamburg Notation System), která slouží pro zápis podoby libovolného znaku.