ČeskyEnglish
Západočeská univerzita v Plzni

Anotace dat

Překlad do znakové řeči

V případě datově orientovaného překladu je třeba mít k dispozici paralelní korpus, tj. korpus, který obsahuje texty ve zdrojovém jazyce a jejich překlad do cílové řeči (v našem případě jde o češtinu a její překlad do znakové řeči). Jako základ našeho paralelního korpusu jsme zvolili existující korpus, který obsahuje záznam dialogů z nádražních informací. Tento korpus je anotován z hlediska řízení dialogu a sémantiky. V první fázi tvorby korpusu jsme se rozhodli rozšířit tento korpus o překlad dialogů do znakované češtiny. Pro tento účel jsme upravili existující nástroj DAE určený pro anotaci sémantiky a stavu dialogu. Tento nástroj, i s úpravami pro překlad do znakované češtiny, a další informace o něm je k dispozici na adrese http://code.google.com/p/dialogue-act-editor/.