ČeskyEnglish
Západočeská univerzita v Plzni

Anotace dat

Úvod

Anotace dat spočívá v transkripci zvukového signálu do textové formy. Tato transkripce muže být doplněna dalšími informacemi z doprovodné obrazové složky. Takto anotovaná data jsou poté použita pro trénování modelu rozpoznávání mluvené či znakové řeči.

Pro anotaci dat je využíván program Transcriber. Tento program byl v rámci projektu modifikován pro účely snazší anotace doprovodné obrazové složky anotovaných dat. Tato modifikace využívající program Winamp a jeho plug-in VID4WA je šírena pod GNU General Public License. Můžete si stáhnout instalaci Transcriberu verze 1.41 i s modifikací. Návod na instalaci všeho potřebného.